OnetPARTNER

Katalog tematów » Prawo » Alimenty

11534 punkty 3854 pochwały 11 pytań
08 gru 2009 Cosma radzi:

Alimenty- Czyli wszystko co powinno się o nich wiedzieć.

Oboje rodzice mają obowiązek dbać o dziecko, wychowywać je i płacić na jego utrzymanie. Nie powinni o tym zapominać, nawet kiedy podejmą decyzję o rozstaniu. Jeśli ojciec dziecka nie chce łożyć na malucha – walcz o pieniądze w sądzie.

Fakt, że rozstajesz się ze swoim mężem lub partnera, nie oznacza, że zostajesz sama z dzieckiem i z problemami … Przynajmniej nie powinnaś. Rozmawiajcie ze sobą. Ustalajcie najważniejsze sprawy dotyczące dziecka, np. w jakie dni tygodnia, w jakich godzinach ojciec będzie się widywał ze swoją córką lub synem. A może będzie odbierać dziecko ze szkoły lub przedszkola np. dwa razy w tygodniu? Bądź z nim w kontakcie. Pozwól, żeby od czasu do czasu chodził za ciebie na zebrania, zapraszaj go na przedstawienia organizowane dla rodziców itp. Planujcie razem, jak dziecko spędzi wakacje, kiedy wyjedzie z tobą, a kiedy z nim.

Ojciec powinien dbać o swoja pociechę, zajmować się nią. Czasami wystarczy mu tylko na to pozwolić. Oczywiście ma tez obowiązek płacić na utrzymanie waszej córki lub syna. Nie zapominaj jednak, że dotyczy to również ciebie. Bo wychowanie i utrzymanie dziecka to obowiązek obojga rodziców. Jeśli nie wiecie lub nie możecie dojść do porozumienia, ile ojciec dziecka powinien ci dawać pieniędzy, z ołówkiem w ręku policzcie wydatki na swoja pociechę (koszty wyżywienia, leczenia, dojazdów, ubrań, zabawek, dodatkowych zajęć, lekcji angielskiego itp.). Zsumujcie je i kwotę podzielcie na pół. Jeśli pojawi się jakiś poważny wydatek, np. kupno roweru, opłata wyjazdu na kolonie, umówcie się, że na bieżąco  będzie się dokładał. Zdarza się, że niektórzy rodzice potrafią w ten sposób ułożyć sobie życia. Bez kłótni, bez prawników. Jednak do tego potrzebna jest zgoda was obojga. Jeśli jej nie ma … sprawa kończy się w sądzie walką o alimenty na dziecko.

Sama napisz pozew
Jeśli ojciec dziecka nie płaci na utrzymanie swojej pociechy, powinnaś złożyć pozew do sądu o przyznanie dziecku alimentów. Możesz to zrobić, kiedy nadal jesteście małżeństwem, żyjecie w separacji lub już się rozwiedliście. O pieniądze na dziecko możesz ubiegać się w sądzie nawet wtedy, gdy żyliście bez ślubu, ale twój partner uznał dziecko (został wpisany jako jego ojciec w akcie urodzenia wydanym przez urząd stanu cywilnego).

Zanim pójdziesz do sądu, musisz napisać pozew i zebrać komplet dokumentów. Możesz to zrobić sama, bez pomocy prawnika. Jeśli nie masz komputera, napisz pismo odręcznie. Zadbaj tylko, żeby było czytelne i nie miało żadnych skreśleń. Jak je napisać? Możesz ściągnąć taki dokument z Internetu i napisać swój pozew, wpisując odpowiednie dane sądu, swoje, ojca dziecka itp. Pamiętaj tylko, żeby w pozwie nie zabrakło najważniejszych elementów pisma procesowego, czyli danych powoda, pozwanego, nazwy sądu, do którego składasz pismo, wysokości alimentów oraz uzasadnienia. Do pozwu musisz też dołączyć załączniki. Jeśli ojciec dziecka przebywa za granicą lub nie znasz jego adresu, napisz o tym w pozwie – sąd może pomóc ci ustalić jego aktualny adres lub powołać (na twój wniosek) kuratora, który będzie go reprezentował podczas rozpraw w sądzie.

W uzasadnieniu krótko opisz swój związek, podaj, kiedy się rozstaliście, datę urodzenia dziecka, opisz wydatki. Skup się tylko na najważniejszych sprawach, bo w sądzie liczą się fakty i dowody. W pozwie określ, jakiej miesięcznej kwoty domagasz się od ojca dziecka – zazwyczaj to połowa wydatków (druga powinnaś ty pokryć). Licz się z tym, że w sądzie trzeba udowodnić, dlaczego właśnie tyle pieniędzy potrzebujesz na malucha. Dlatego od razu zacznij zbierać dowody, np. faktury, rachunki za zajęcia, na które chodzi dziecko, opłaty za przedszkole lub szkołę, a jeżeli syn lub córka jest pod stałą opieką lekarza, przedstaw w sądzie koszty jego leczenia oraz wydatki na leki itp.

Sąd zbada sytuację finansową twoją oraz partnera. Często bierze pod uwagę nie tylko wysokość zarobków ojca dziecka, ale także to, ile mógłby zarobić w swoim zawodzie.

Dowodem w sądzie mogą być tez zeznania świadków, np. że ojciec dziecka pracuje nielegalnie. Jeżeli chcesz kogoś poprosić o złożenie zeznań przed sądem, zapytaj, czy się zgadza. Jeśli powie „tak”, podaj w pozwie jego imię, nazwisko oraz adres.

Pismo powinnaś złożyć w trzech kopiach: jeden egzemplarz jest dla sądu, drugi – dla ojca dziecka, a trzeci zostaje dla ciebie. Gdy już napiszesz pozew, sprawdź, czy masz wszystkie załączniki. Do pozwu przeznaczonego dla sądu trzeba dołączyć oryginały, natomiast do pisma dla ojca dziecka wystarczą kserokopie dokumentów.

W sądzie, na rozprawie

Pozew składasz w wydziale rodzinnym nieletnich sądu rejonowego. Możesz wybrać sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ojca lub twojego i dziecka. Pismo z załącznikami możesz złożyć osobiście w sądzie, w biurze podawczym. Poproś o sprawdzenie i podstemplowanie swojej kopii pisma (to dla ciebie dowód, że pozew wpłynął do sądu). Możesz również wysłać pozew razem z załącznikami listem poleconym (zachowaj dowód nadania).

Za złożenie pozwu nie płacisz, bo sprawy o alimenty są zwolnione z opłat. Teraz pozostaje czekać na pismo z sądu. Kiedy wyznaczy on datę rozprawy, powiadomi cię listem poleconym. W zawiadomieniu poda dzień i godzinę oraz numer sali, w której będzie toczyła się sprawa. Jeżeli nie możesz tego dnia stawić się w sądzie, pamiętaj o usprawiedliwieniu nieobecności. Potrzebne ci będzie zwolnienie lekarskie, które musisz przesłać (oczywiście listem poleconym) na adres sądu. Warto też wcześniej zadzwonić do sekretariatu i powiadomić o swojej nieobecności z powodu choroby.

Zawiadomienie o terminie sprawy w sądzie otrzyma również ojciec dziecka. Sąd na pierwszej rozprawie wezwie was do polubownego załatwienia sprawy. Jeśli od razu ustalicie wysokość alimentów, podpiszecie ugodę. Będzie miała takie samo znaczenie jak wyrok sądu. Gdy się nie dogadacie, czekają was kolejne rozprawy. Będziesz musiała przekonać sąd, dlaczego takiej kwoty żądasz, czyli przedstawiać faktury, rachunki za utrzymanie dziecka. Powoływać świadków, którzy potwierdzą pod przysięgą, że ojciec dziecka żyje dostatnio, nieźle zarabia, kupił nowy samochód czy mieszkanie itp. Po zbadaniu sprawy, sąd wyda wyrok i zasądzi wysokość alimentów.

Alimenty można podwyższyć lub obniżyć

Możesz z czasem uznać, że alimenty są zbyt niskie, bo dziecko właśnie zdało do gimnazjum i ma większe potrzeby: chce chodzić na dodatkowe lekcje angielskiego, uprawiać koszykówkę itp. Jednak ojciec nie chce słyszeć o dodatkowych wydatkach. Wówczas złóż pozew do sądu o podwyższenie alimentów. Sąd sprawdzi, czy masz rację, czy potrzeby córki lub syna są uzasadnione. Wiedz jednak, że ojciec dziecka ma także prawo do obniżenia alimentów. Może to zrobić, gdy pogorszyła się jego sytuacja finansowa, np. z powodu ciężkiej choroby, kiedy stracił pracę i nie może znaleźć innej, został ojcem.

O podwyższeniu lub obniżeniu alimentów decyduje sąd. Dlatego za każdym razem trzeba złożyć pozew. Podaj w nim dane powoda, pozwanego, żądaną kwotę, napisz uzasadnienie i sygnaturę poprzedniej sprawy o alimenty.

Do kiedy ojciec powinien płacić

Dziecko może otrzymywać alimenty do czasu, aż się nie usamodzielni (co w praktyce oznacza, że póki nie zacznie pracować). Dlatego ukończone 18 lat – jak się często błędnie uważa – nie zwalnia rodzica z płacenia alimentów. Ojciec dziecka nie może sam z własnej woli przestać płacić alimentów. Z tego obowiązki może go zwolnic jedynie sąd.

Ważne!!! Kto od kogo może domagać się pieniędzy
Zwykle o alimenty występuje rodzic w imieniu swojego nieletniego dziecka. Może się o nie starać matka od ojca lub ojciec od matki, w zależności od tego, które z nich opiekuje się pociechą. Kiedy ojciec nie jest w stanie ich płacić, dziecko może dostawać alimenty od dziadków. Świadczeń mogą się też domagać: małżonek – od małżonka, rodzice – od dzieci, a rodzeństwo – od swojego rodzeństwa.

Alimenty. Nawet trzy lata wstecz
W każdej chwili możesz złożyć pozew o alimenty na dziecko. Masz prawo domagać się pieniędzy nawet do trzech lat wstecz od momentu złożenia pozwu. Sąd może przyznać ci zaległe świadczenie, jeśli udowodnisz, że byłaś w trudnej sytuacji finansowej, np. musiałaś zapożyczyć się, żeby utrzymać dziecko.

Co zrobić gdy on nie płaci. Katarzyna Lauristen – radca prawny
Gdy ojciec dziecka nie płaci zasądzonych alimentów lub płaci tylko ich część, idź z wyrokiem sądu do komornika. Jego adres otrzymasz w sekretariacie sądu. Gdy okaże się, że nie udało mu się wyegzekwować długu, powinien problem zgłosić do ośrodka pomocy społecznej. Pracownicy socjalni maja prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy i sprawdzić, czy dłużnik naprawdę nie ma pieniędzy, z czego się utrzymuje, czy nie pracuje na czarno i nie ukrywa swoich dochodów. Gdy ojciec dziecka ma samochód i prawo jazdy, wtedy ośrodek pomocy społecznej może wystąpić do wydziału komunikacji o zatrzymanie prawa jazdy. Często to pomaga … i dłużnicy natychmiast płacą zaległości. Zgodnie z prawem ojcowie, którzy uchylają się od płacenia zasądzonych alimentów, mogą być skazani na roboty publiczne lub wpisani do krajowego rejestru dłużników

 

 

                                         WZÓR

 

                                                                 Warszawa, 10 maja 2008 r.
                                                    Do
                                                    Sądu Rejonowego
                                                    dla m.st. Warszawy
                                                    IV Wydział Rodzinny i NieletnichPowód:
małoletni (imię i nazwisko dziecka)
działający przez przedstawicielkę
ustawową – matkę (imię i nazwisko matki),
zam. (adres zamieszkania)


Pozwany:
(imię i nazwisko ojca),
zam. (adres zamieszkania)


                                               Pozew o alimentyW imieniu małoletniego Janka Burka wnoszę o:
Zasądzenie od pozwanego Michala Burka na rzecz małoletniego Janka Burka alimentów w kwocie 500 (słownie: pięćset) zł miesięcznie, płatnych do rąk przedstawicielki ustawowej – matki Joanny Burek – z góry do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 1 stycznia 2008 r.
Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Ponadto wnoszę o:
Zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego Michala Burka do uiszczania małoletniemu powodowi Jankowi Burkowi przez czas trwania procesu po 500 (słownie: pięćset) zł miesięcznie, płatnych do rąk jego przedstawicielki ustawowej – matki Joanny Burki do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

Uzasadnienie
Pozwany zawarł z matką powoda Joanną Burką w dniu 15 marca 2003 r. związek małżeński.
Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

Ze związku tego urodził się dnia 25 sierpnia 2003 r. syn Janek Burek
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

W dniu 20 grudnia 2007 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział III Cywilny orzekł rozwód Michala Burka i Joanny Burki.
Dowód: odpis wyroku w sprawie o sygn. akt III C 1598/07.

Pozwany po rozwodzie zobowiązał się płacić na rzecz małoletniego powoda Janka Burka alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie, jednak do tej pory zapłacił jedynie dwie raty miesięczne po 500 zł każda.
Dowód: pokwitowania odbioru kwot wystawione przez Joannę Galińską dnia 10 stycznia 2008 r. i dnia 10 lutego 2008 r.

Małoletni powód mieszka z matką, która pracuje w sklepie obuwniczym na 1/3 etatu jako sprzedawca. Z pracy osiąga miesięczny dochód w wysokości 1200 zł.
Dowód: zaświadczenie o zarobkach ze sklepu „Marcobut”.

Jest to jej jedyne źródło dochodu. Nie posiada też żadnego majątku. Również małoletni powód Janek Burek nie posiada żadnego majątku, z którego mógłby czerpać dochód. Na opłaty związane z mieszkaniem matka małoletniego powoda przeznacza 400 zł miesięcznie. Na ubranie, jedzenie i inne potrzeby małoletniego Janka Burka wydaje miesięcznie około 500 zł.
Dowód: zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Domus” o wysokości opłat czynszowych.

Pozwany pracuje jako malarz i specjalista od gipsowych tynków w prywatnej firmie remontowej „RemDOM”, gdzie zarabia miesięcznie około 2500 zł. Ponadto podejmuje się także wykonywania różnorodnych prac zleconych na własną rękę, jak np. malowanie mieszkań, tynkowanie i gipsowanie.
Dowód: zaświadczenie o zarobkach wystawione przez „RemDOM”.

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione, a wobec uwiarygodnienia roszczenia zasadny jest również wniosek o zabezpieczenie powództwa.


   Joanna Burek
……………………..
(własnoręczny podpis)


Załączniki:
Odpis skrócony aktu małżeństwa Michala Burka i JoannyBurki.
Odpis skrócony aktu urodzenia Janka Burka.
Odpis wyroku rozwodowego w sprawie o sygn. akt III C 1598/07.
Pokwitowanie odbioru kwot z dnia 10 stycznia 2008 r. i dnia 10 lutego 2008 r.
Zaświadczenie o zarobkach Joanny Burek.
Zaświadczenie o zarobkach Michala Burka.
Odpis pozwu i załączników.

 

 

 

 

 

 

Jak ściągnąć alimenty z zagranicy?

Wszystko zależy od kraju, w którym przebywa dłużnik. Procedury egzekwowania alimentów są regulowane w konwencjach międzynarodowych i umowach wzajemnych miedzy Polską i innymi państwami.

Gdy dłużnik znajduje się na terenie Unii Europejskiej

Gdy dłużnik alimentacyjny wyjechał z Polski już po wydaniu wyroku zasądzającego alimenty egzekucja odbywa się w kraju Unii, w którym przebywa.

Krok po kroku

Aby wszcząć egzekucję za granicą należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia do sądu kraju, w którym dłużnik przebywa (odpowiednie instytucje są podane w załączniku nr II do rozporządzenia nr 44/2001, tzw. pierwszego rozporządzenia brukselskiego). Egzekucję rozpoczynamy więc od razu w kraju UE.

Aby skutecznie złożyć taki wniosek, należy wcześniej ustalić adres dłużnika. Wniosek taki składa się bowiem do sądu miejsca zamieszkania dłużnika. Należy potem podać go jako „adres do doręczeń”. Jeżeli prawo danego Państwa Członkowskiego nie przewiduje wskazywania takiego adresu, wnioskodawca wskazuje pełnomocnika do doręczeń.

Do wniosku dołączyć trzeba:
- odpis wyroku sądu polskiego zasądzającego alimenty i inne dokumenty wskazujące na obowiązek świadczenia – np. akt ur. dziecka.
- zaświadczenie wystawione przez sąd polski, który wydał wyrok – jest to specjalne zaświadczenie wystawiane na potrzeby procedury.

Nie są to żadne urzędowe formularze, natomiast muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Co do zasady koszty takiego postępowania ponosi się samodzielnie. Przed wniesieniem wniosku można jednak zwrócić się do sądu polskiego z prośbą o pomoc prawną i zwolnienie z kosztów - w praktyce - z opłaty za tłumaczenie przysięgłe.

Wniosek o zwolnienie składa się w wydziale cywilnym własnego sądu okręgowego wraz z dowodem, że pokrycie takich kosztów jest niemożliwe bez uszczerbku dla utrzymania siebie lub swojej rodziny. Jeśli sąd uwzględni żądanie sam przekaże taki wniosek wraz z dokumentami do odpowiedniego organu w kraju unijnym.

Jedynym krajem Unii, który nie przewiduje takiej procedury jest Dania.

Inne kraje

Gdy dłużnik przebywa poza Unią najczęściej zastosowanie ma Konwencja Nowojorska o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą. Procedura z konwencji jest bezpłatna i prostsza o tyle, że sąd polski zawsze pośredniczy w dochodzeniu alimentów.

Do sądu okręgowego swego miejsca zamieszkania należy złożyć wniosek o dochodzenie alimentów. Wniosek składa się na specjalnym formularzu z załącznikami. Wzory takich wniosków znajdują się w sądzie.

Należy do niego zawsze dołączyć odpis wyroku zasądzającego alimenty i adres miejsca zamieszkania dłużnika, potrzebny do ustalenia właściwości sądu zagranicznego, w którym będzie toczyła się sprawa.

Prawo każdego kraju wymaga innych dokumentów, dlatego to sąd informuje o formalnościach, jakich należy dopełnić. Warto pytać o radę, ponieważ pracownicy sądu są zobowiązani wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Sąd sam przesyła wniosek do właściwego organu w państwie, w którym przebywa dłużnik.

Sam wniosek nie podlega opłacie. Należy jednak opłacić koszty wydania odpisów dokumentów urzędowych.

Co robić gdy postępowanie egzekucyjne wszczęto w Polsce?

Ojciec dziecka jest zobowiązany wyrokiem sądowym do płacenia alimentów na dziecko. Od pewnego czasu pracuje we Francji. Zanim wyjechał, matka wszczęła postępowanie egzekucyjne w Polsce. Aby odzyskać alimenty zza granicy powinna wystąpić o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zwrot wyroku sądu.

Gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika

Jeżeli osoba uprawniona do alimentów nie potrafi wskazać miejsca pobytu dłużnika za granicą, może się starać o wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Wcześniej jednak powinna wszcząć jedną z procedur opisanych powyżej (lub przewidzianych przez umowy wzajemne).

Dopiero gdy okaże się, że egzekucja za granicą jest bezskuteczna, należy wystąpić o zaświadczenie z sądu, że podjęto wszystkie dostępne działania.

Następnie należy złożyć wniosek w swoim urzędzie gminy o przyznanie świadczenia alimentacyjnego. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości zasądzonych alimentów, ale nie wyższej niż 500 zł.

tematy: Alimenty
3
Skomentuj Głosuj Czy ta porada była pomocna?
Zgłoś nadużycie »
0 komentarzy

Najnowsze porady

06 sty 2017 anulka1979
Sok z...

https://portal.abczdrowie.pl/pij-na-zdrowie-sok-z-ogorkow-kiszonychOczywiście chodzi o ogórki kiszone własnej roboty i żadne tam...kwaszone czy...

Nasze dzieci

Co chwilę nowe zdjęcia naszych pociech moje Maleństwo zuzanna zdjecie0186 maniuś i madzia Z bratem
więcej »